Czym są ZIT-y i RIT-y?

wrz 15, 2015

Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) to nowa forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać działania finansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Zintegrowane oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne zostały stworzone po to, by wespierać rozwój obszarów o szczególnych potrzebach. Dzięki ZIT-om i RIT-om to właśnie władze lokalne, które najlepiej znają swoje regiony, będą mogły ustalać kluczowe dla nich cele oraz inwestycje niezbędne do ich realizacji.

Jak ZIT-y i RIT-y wpływają na możliwość pozyskania dotacji?

Wiele konkursów regionalnych będzie skierowanych do konkretnego ZIT-u lub RIT-u. Wpłynie to na możliwość pozyskania dotacji na terenie województwa. Dotychczas dla każdego z nich tworzony był tylko program regionalny. Teraz projekty będzie można realizować w ramach programów skierowanych do całego województwa albo jednego z ZIT-ów lub RIT-ów na jego obszarze.

Co istotne, podmioty zlokalizowane na terenach ZIT-u/RIT-u będą mogły wnioskować zarówno w konkursach regionalnych, jak i przeznaczonych tylko dla ZIT-u/RIT-u. Jednostki nie posiadające siedziby na obszarze ZIT-u/RIT-u mogą korzystać tylko z programów regionalnych.

Przykład ZIT: Wrocławski Obszar Funkcjonalny

Jakie cele mogą być realizowane w ramach ZIT-ów i RIT-ów? Wyjaśnimy to na przykładzie województwa dolnośląskiego. Poniżej znajduje się mapa, na której zostały wyszczególnione trzy ZIT-y: Aglomeracja Wałbrzyska, Jeleniogórska i Wrocławski Obszar Funkcjonalny.

Za przykład może służyć Wrocławski Obszar Funkcjonalny. Jego strategiczne cele obejmują m.in. następujące sektory:

 • wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność badawczo-rozwojową,
 • tworzenie strategii biznesowych przez MŚP,
 • promocja firm na rynkach międzynarodowych,
 • wsparcie infrastruktury transportu niskoemisyjnego (tj. drogi rowerowe i węzły przesiadkowe),
 • bardziej efektywne wykorzystanie gospodarki wodno-ściekowej,
 • poprawa dostępności do transportu drogowego i kolejowego,
 • zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
 • dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych,
 • godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Jakie są zalety ZIT-ów i RIT-ów?

 • są skierowane do konkretnego regionu, przez co lepiej odpowiadają na potrzeby obszaru i jego mieszkańców. Ma się to przyczynić do efektywniejszego wykorzystania pieniędzy;
 • w procesie zarządzania ZIT-em biorą udział podmioty ze szczebla poniżej regionalnego, co znacznie wzmacnia ich rangę;
 • mogą być finansowane w zróżnicowany sposób (m.in. za pomocą pożyczki czy dotacji);
 • pozwalają na maksymalne wykorzystanie wspólnych zalet samorządów i potencjału na poziomie lokalnym, miejskim i regionalnym.

Nie jesteś pewny, czy możesz wziąć udział w wybranym konkursie?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.