Baza podatników VAT

Baza podatników VAT? Jakie zmiany i po co NUMER KONTA?

Uwaga! Nowy projekt zmian w VAT w 2019 roku. Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Od września Twoje dane będą upublicznione. Data rejestracji do VAT, przyczyna ewentualnego wykreślenia, a nawet… Twój numer konta. Co się zmienia? Kogo będzie to dotyczyło? Dlaczego od 2020 roku będziesz musiał weryfikować każdą transakcję powyżej 15 tys. zł? Przeczytaj w tekście.
Poniższy artykuł powstał w oparciu o materiały zamieszczone na Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe. Polub ten fanpage, jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami podatkowymi.

VAT zmiany 2019. Co się zmienia?

Obecnie w opracowaniu jest projekt zmian w podatku VAT na 2019 rok. Choć decyzje w tej sprawie nie są jeszcze przesądzone (pamiętaj, że operujemy na razie na projekcie ustawy!), to jednak warto podsumować, co może zmienić się w VAT i płatnościach:
  • od września 2019 roku – uruchomienie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaawansowanej bazy podatników VAT z udostępnionymi m.in. numerami kont zgłoszonymi do urzędu skarbowego, datami rejestracji w bazie, a także przyczynami ewentualnego wykreślenia z bazy,
  • od stycznia 2020 roku – wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ograniczenia polegającego na tym, że płatności powyżej 15 tys. zł na konto niezgłoszone przez naszego kontrahenta do US nie będą mogły być naszymi kosztami podatkowymi (dotyczy każdej kwoty, o którą przekroczony zostanie limit 15 tys. zł).
Obecnie baza podatników VAT zawiera o wiele mniej informacji. Możesz w niej zweryfikować, czy Twój kontrahent to podatnik czynny, czy zwolniony z VAT lub czy w ogóle jest zarejestrowany do VAT. Do dyspozycji masz także bazę podatników VAT UE lub KRS. W przypadku osób fizycznych – CEIDG

Ustawa o VAT. Kogo dotyczą zmiany?

Planowane zmiany VAT 2019 mogą być dotkliwe dla wielu przedsiębiorców, ale także dla firm z nimi współpracujących. Kogo dotyczą w praktyce? Przede wszystkim firm, w których faktury na kwotę powyżej 15 tys. zł są codziennością (np. branża budowlana, sektor paliwowy, przemysł, transport), a także biur rachunkowych czy kancelarii podatkowych, które współpracują z takimi klientami. Dlaczego zmiany dotkną tak wielu podmiotów? Ponieważ pojawia się zasadnicze pytanie: kto powinien weryfikować numer konta na fakturze? Biuro obsługujące czy klient-przedsiębiorca, który opłaca należność? Pamiętajmy, że w niektórych przypadkach będzie to dodatkowa praca na kilkudziesięciu czy nawet kilkuset dokumentach! Rozważmy oba przypadki:
  • jeśli numer konta sprawdza biuro rachunkowe – zmiany będą skutkowały najczęściej nowymi aneksami do umów i ewentualnymi podwyżkami cen księgowości,
  • jeśli numer konta sprawdza przedsiębiorca – jeżeli klient biura rachunkowego weźmie na siebie ciężar weryfikacji faktur, to w większości przypadków będzie potrzebne spisanie osobnego oświadczenia na ten temat.

VAT – zmiany 2019 i 2020

Przykład:
Pan Remigiusz zapłacił swojemu kontrahentowi fakturę opiewającą na 20 tys. zł. Zweryfikował jednak podany numer konta i okazało się, że nie został on zgłoszony do US, jako rachunek prowadzony w związku z działalnością gospodarczą. Zgodnie z projektem zmian w VAT w 2019 i 2020 roku, część płatności – tj. każda suma powyżej granicznej kwoty 15 tys. zł (w tym przypadku 5 tys. zł) – nie będzie mogła być kosztem podatkowym.

Baza podatników VAT – jak odliczać pełne kwoty z faktur?

Odwołując się do powyższego przykładu, warto wspomnieć, że istnieje furtka, która pozwoli w całości rozliczać faktury opłacone na niezgłoszony do US numer bankowy. W jaki sposób? Dokonując przykładowej płatności na rachunek bankowy, który nie będzie widniał w rozszerzonej bazie podatników VAT i chcąc ją rozliczyć w całości jako nasz koszt wystarczy… poinformować o tym właściwy dla sprzedawcy, czyli wystawcy faktury, urząd skarbowy. Na taką operację mamy 3 dni. W tym terminie należy pisemnie lub elektronicznie skontaktować się z naczelnikiem danego US i poinformować go o zrealizowanej płatności. W zawiadomieniu wskazujemy:
  • dane kontrahenta,
  • numer faktury,
  • konto bankowe sprzedawcy.

VAT zmiany 2019. Cel i podsumowanie?

Po co od 2019 roku organ podatkowy ujawni nasze dane, które dotąd miał dostępne dzięki NIP-2 czy NIP-8? Dlaczego będzie się przyglądał uważniej fakturom powyżej 15 tys. zł? Po co zobowiąże nas do wnikliwej analizy wykonywanych płatności? Celem ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.
Zmiany w 2019 roku w VAT będą dotyczyły tylko faktur powyżej 15 tys. zł. Jeśli otrzymujesz do opłacenia faktury na mniejsze kwoty – weryfikowanie kont kontrahentów nie będzie Twoim obowiązkiem. Tym samym, nie musisz informować organu podatkowego o regulowaniu takich płatności na konta niezgłoszone do US.
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Obawiasz się zmian w podatku VAT w 2019 roku? Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu kadr lub księgowości? Chciałbyś nawiązać współpracę dotyczącą pełnych ksiąg rachunkowych? Zapraszamy do kontaktu!