Zmiany w Prawie Gospodarczym

sty 12, 2015

Przygotuj firmę na zmiany

Rok 2015 to czas znaczących zmian w polskim ustawodawstwie. Znowelizowane przepisy w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, wymuszając różnego rodzaju aktualizacje czy nawet zmiany systemu informatycznego.

Poniższa lektura zawiera praktyczne opracowanie zmian oraz uchwalonych i planowanych regulacji prawnych dotyczących działalności handlowej, księgowości oraz obszaru kadrowo-płacowego, które weszły w życie wraz z nowym rokiem. To doskonała okazja, by odpowiednio przygotować swoją firmę na nadchodzące zmiany.

Co nowego w 2015 roku?

Zmiany w przepisach podatku VAT:

 • Zmiany w ustawie o VAT dotyczące podatników świadczących usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne na terenie Unii Europejskiej dla kontrahentów – osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich. Obowiązkiem usługodawców będzie rejestrowanie sprzedaży w stawkach VAT i zgodnie z przepisami kraju, w którym usługa będzie odbierana. W celu uproszczenia procedury sprzedawca będzie mógł skorzystać z systemu MOSS (Mini One Stop Shop – Mały Punkt Kompleksowej Obsługi). System ten służy do składania odpowiednich deklaracji (bez konieczności rejestracji do VAT w każdym z państw) i opłacania podatku w państwie członkowskim identyfikacji. Wejście w życie: 1 stycznia 2015r.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
 • Zwiększenie liczby podatników, którzy utracili prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży poprzez urządzenia fiskalne m.in. o lekarzy, prawników, mechaników samochodowych, fryzjerów, kosmetyczki.
  Wejście w życie: 1 stycznia 2015r.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 07.11.2014.
 • Rozszerzenie zakresu towarów, które podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia m.in. o złoto w różnej postaci, kolejne produkty stalowe, telefony komórkowe, notebooki, laptopy. Oznacza to, że w przypadku tych towarów, obowiązek rozliczenia podatku przerzucany jest na nabywcę.
  Planowany termin wejścia w życie: 1 kwietnia 2015r.
  Podstawa prawna: Projekt ustawy o zmianie załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Wprowadzenie nowego rodzaju informacji podsumowujących dla krajowych transakcji objętych odwrotnych obciążeniem.
  Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 2 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Możliwość samodzielnego ustalenia wysokości współczynnika odliczenia VAT przez podatników, przy działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT.
  Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2016r.
  Podstawa prawna: Projektem ustawy z dnia 2 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zmiany w przepisach księgowych

 • CIT-8 tylko elektronicznie.
  Wejście w życie: 1 stycznia 2015r.
  Podstawa prawna: Ustawa z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12 listopada 2014 r. poz. 1563).
 • Nowe wzory deklaracji CIT.
  Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2015r.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 ze zm.).
 • Uproszczona sprawozdawczość finansowa dla jednostek mikro.
  Wejście w życie: 5 września 2014r.
  Podstawa prawna: Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 21 sierpnia 2014 r. poz. 1100).

Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych

 • Nowy formularz PIT.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1634).
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Poz. 1674).
 • Deklaracje PIT wyłącznie w formie elektronicznej.
  Wejście w życie: 1 stycznia 2015r.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1563).
 • Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:
 • Wzrost płacy minimalnej do 1750zł brutto,Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
 • Wzrost współczynnika ekwiwalentu pieniężnego za urlop do 21,00,
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
 • Zmiana kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne na 118,770 zł,
  Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. (Monitor Polski poz. 1137).
 • Spadek wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do 97,1%.
  Podstawa prawna: Monitor Polski z 2014 r. poz. 1126.
 • Oskładkowanie umów członków rad nadzorczych.
  Termin wejścia w życie: 1 stycznia 2015r.
  Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2014 r.

Zbyt skomplikowane? Załóż spółkę w Emiratach Arabskich i uwolnij się od nieoczekiwanych podatków.