Zakres kontroli Urzędów Skarbowych

maj 25, 2012

Podczas wybierania partnera biznesowego w zakresie działalności związanej z księgowością niezwykle istotne jest znalezienie firmy, która zapewni rzetelne prowadzenie dokumentacji, szczególnie tej która jest najistotniejsza dla Urzędów Skarbowych.

Najczęściej badany zakres przez Urzędy Skarbowe jest związany z: ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego na potrzeby podatku VAT, PIT i CIT, sposobem amortyzacji oraz likwidacji środków trwałych, rozliczaniem podatkowym inwestycji długoterminowych, rozliczeniami kosztów związanych z samochodami służbowymi, rozliczeniami kosztów wyjazdów integracyjnych pracowników, zaliczeniem wydatków do kosztów reklamy i reprezentacji oraz rozliczaniem diet z tytułu wyjazdów służbowych.

W związku z tym, podczas decyzji o outsourcingu usług księgowych, niezwykle ważne jest znalezienie przedsiębiorstwa gwarantującego opracowywanie i rozliczanie wszelkich dokumentów z należytą starannością, a w szczególności dokumentów dotyczących powyżej wskazanego zakresu.

Biuro rachunkowe we Wrocławiu – sprawdź nasze usługi