Strategiczne planowanie marketingowe

cze 13, 2012

Strategiczne planowanie marketingowe jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na zarządzanie procesem planowania i realizacji pomysłów.

Celem strategicznego planowania marketingowego jest opracowanie całego procesu podejmowania decyzji. W związku z tym zostają stworzone dwa plany: strategiczny plan marketingowy i operacyjny plan marketingowy. Opracowanie strategicznego planu marketingowego pozwala przedsiębiorstwu wyznaczyć długofalowe kierunki działania. Z kolei opracowanie operacyjnego planu marketingowego daje możliwość uszczegółowienia ogólnego planu do poszczególnych zadań wraz z terminami ich wykonania.

Profesjonalne przygotowanie planów pozwala nie tylko określić poszczególne elementy w nich zawarte, ale również przygotować proces podejmowania decyzji w zakresie działań marketingowych w przedsiębiorstwie i w łatwy sposób nim zarządzać.