Strategia marketingowa

cze 16, 2012

Opracowanie strategii marketingowej na profesjonalnym poziomie jest najszybszą drogą do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo.

Strategia marketingowa to nie tylko określenie grupy docelowej oraz sposobu dotarcia do niej. Profesjonalna strategia marketingowa opiera się na określeniu jasnych kierunków rozwoju, takich jak ukierunkowanie na zysk, poszerzanie inwestycji, poszerzanie sprzedaży, zwiększanie udziału w rynku.

Dodatkowo, musi ona gwarantować co najmniej zachowanie dotychczasowo osiągniętej pozycji na rynku.

Warto też pamiętać, że strategia marketingowa nie istnieje sama dla siebie, ale powinna być zarówno spójna jak też wspierać oraz przenikać działania wszystkich innych obszarów przedsiębiorstwa.