Spółka z o.o. a obowiązki sprawozdawcze – co musisz wiedzieć?

mar 28, 2018

Jednym z obowiązków związanych z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sprawozdawczość. Pamiętaj, że obligują Cię do tego zapisy obecne w ustawie o rachunkowości. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak uniknąć kar za uchybienia lub całkowity brak sprawozdań.

Za co grozi kara?

Przede wszystkim za całkowity brak ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji narażasz się na karę w wysokości do 2 lat więzienia lub grzywny (możliwe jest też zasądzenie ich obu). Jednak podpaść możesz także nierzetelnym sporządzaniem sprawozdań lub nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dlatego warto przyłożyć szczególną staranność do porządku w dokumentach.

Nie masz pewności, czy Twoje księgi rachunkowe i sprawozdania spełniają wszystkie niezbędne warunki? Skontaktuj się z nami – oferujemy audyt dokumentacji oraz prowadzenie pełnej księgowości spółki! tel. 733 066 344

Na kim w takim przypadku spoczywa odpowiedzialność? Na kierowniku danej jednostki, bez znaczenia, czy jest to członek zarządu, czy organ zarządzający (również wieloosobowy).

Jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczą spółek z o.o.?

Każda spółka z o.o. na koniec roku obrotowego (czyli innymi słowy – roku podatkowego; najczęściej jest to okres rozliczeniowy składający się z 12 następujących po sobie miesięcy, często pokrywających się z rokiem kalendarzowym) ma obowiązek sporządzić:

 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z działalności spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki powinno zwierać:

 • zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki w danym roku obrotowym,
 • ważniejsze osiągnięcia,
 • przewidywania dotyczące rozwoju spółki,
 • nabycie własnych udziałów wraz z opisem celu operacji,
 • posiadane udziały,
 • wskaźniki finansowe i niefinansowe,
 • instrumenty finansowe w zakresie ryzyka.

Takie sprawozdanie musi być zatwierdzone przez Zgromadzenie. Wtedy też podejmuje się decyzję o dysponowaniu wynikiem finansowym spółki.

Krokami wieńczącymi proces są:

 • złożenie sprawozdania wraz z uchwałami w Urzędzie Skarbowym,
 • złożenie wniosku o wpisanie informacji o złożeniu sprawozdań do KRS.

Kiedy spółka zobowiązana jest przedłożyć sprawozdanie biegłemu rewidentowi?

Tę sytuację determinują 3 czynniki:

 • średnioroczne zatrudnienie wyniosło co najmniej 50 etatów,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła równowartość 2 500 000 euro w złotówkach,
 • przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły równowartość 5 000 000 euro w złotówkach.

Warto wiedzieć

Według art. 49 ustawy o rachunkowości, Zarząd jest organem odpowiadającym za sprawozdawczość w spółce. Trzeba jednak mieć na uwadze, że odpowiedzialność ta leży na Zarządzie aktualnym na dzień tworzenia sprawozdań.

Kto podpisuje sprawozdania?

Sprawozdanie podpisane być powinno przez członków Zarządu oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast sprawozdanie z działalności podpisują tylko członkowie zarządu.

Do kiedy Zarząd spółki z o.o. powinien sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności? Nieprzekraczalną datą jest 31 marca, ponieważ dokumenty muszą zostać oddane nie później, niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zatwierdzenie sprawozdań odbywa się podczas Zgromadzenia Wspólników. Kolejne 3 miesiące Zarząd ma na zatwierdzenie sprawozdań (czyli najczęściej do 30 czerwca), decyzje w tym zakresie muszą zapaść do 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Trzeba też wiedzieć, że do 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników, dokument należy złożyć do Urzędu Skarbowego wraz z zatwierdzającą sprawozdanie uchwałą.

Z kolei do 15 dni od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników należy złożyć wniosek do KRS wraz z załącznikami do sądu rejestrowego.

Masz wątpliwości lub potrzebujesz porady księgowej w sprawie sprawozdań spółki z o.o.? Skontaktuj się z nami już teraz! Masz wątpliwości lub potrzebujesz porady księgowej w sprawie sprawozdań spółki z o.o.?