RPO Wielkopolskie 1.5.2

paź 7, 2015

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki i regionu

Od 16 do 30 listopada mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu na rozwój własnych produktów i usług.

Na jakie projekty można uzyskać wsparcie?

Środki unijne zostaną przeznaczone na te projekty, które obejmują wdrożenie innowacji procesowej lub produktowej poprzez zakup m.in. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, np. licencji, know-how, patentu.

Intensywność wsparcia:

W przypadku mikro i małych przedsiębiorców dotacja obejmuje 45% wartości projektu. Poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi 35% wydatków.

Minimalna i maksymalna kwota projektu:

Finansowanie obejmuje projekty o wartości od 50 tys. do 5 mln zł.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344