RPO Dolnośląskie 1.2.2 A Innowacyjne Przedsiębiorstwa

paź 7, 2015

Wsparcie dla rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R – ZIT Wrocławski

Na przełomie listopada i grudnia przedsiębiorstwa z Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą pozyskać dotację na rozpoczęcie lub rozwój działalności badawczo-rozwojowej.

O wsparcie może się ubiegać:

  • przedsiębiorca,
  • konsorcjum przedsiębiorstw z Instytucjami Otoczenia Biznesu,
  • konsorcjum przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Na jakie projekty można pozyskać dotację?

Wsparcie jest przeznaczone dla projektów uwzględniających:

  • prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  • zakup i dostosowanie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Maksymalna wartość projektu objętego dofinansowaniem to 5 mln złotych. Minimalna wartość wynosi 100 000 złotych.

Intensywność wsparcia:

Ze środków unijnych można pokryć do 80% wartości projektu.

Czas trwania konkursu:

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 listopada do 7 grudnia 2015.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344