Prosta spółka akcyjna w pigułce

cze 8, 2022

Prosta spółka akcyjna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, na którą czekało wielu przedsiębiorców. Nic dziwnego – ma zalety, które sprawiają, że potrafi być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla biznesu i doskonale łączy to, co najlepsze ze spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z pełną świadomością postanowiliśmy dokonać jej charakterystyki dopiero po niemal roku od wejścia w życie przepisów o PSA. Dzięki temu, mogliśmy się dokładniej przyjrzeć temu rozwiązaniu i ocenić je z perspektywy czasu. 

Prosta spółka akcyjna – dla kogo? 

Prostą spółkę akcyjną może założyć jedna osoba lub kilkoro ludzi (także wtedy, gdy prowadzi się już działalność). Co do zasady, osoby prawne także mają możliwość założenia spółki tego typu. Wyjątkiem jest tu jedna jednoosobowa spółka z o.o. W praktyce najczęściej na założenie prostej spółki akcyjnej decydują się start up-y i młodzi ludzie, którzy nie posiadają dużego kapitału początkowego. Wiąże się to z jedną z największych zalet PSA, czyli minimalnym kapitałem akcyjnym “na start”, wynoszącym jedynie 1 zł. 

Rejestracja PSA 

Jak przebiega proces rejestracji prostej spółki akcyjnej? Zanim zarejestrujesz ją w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy sporządzić umowę spółki.  

Sporządzenie umowy spółki 

Umowa spółki powinna zawierać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące PSA. Obejmuje to m.in. przedmiot i zasady działania spółki, jej organy, siedzibę itd. Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy – przez portal S24 oraz u notariusza. Każda metoda ma inne zalety i wady. Uzupełnienie wzorca umowy na portalu S24 jest tańsze i zdecydowanie mniej czasochłonne. Wzoru umowy nie można jednak modyfikować. Sporządzenie umowy PSA u notariusza jest rozwiązaniem bardziej kosztownym, ale zdecydowanie lepiej sprawdzi się w przypadku niestandardowych zapisów, których nie znajdziesz we wzorcach na portalu S24. Wymóg sporządzenia umowy u notariusza istnieje również wtedy, gdy kapitał akcyjny obejmuje wkłady niepieniężne. 

Złożenie wniosku o wpis do KRS 

Zanim zaczniesz prowadzić działalność w formie PSA, pamiętaj, że musisz również zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli zdecydujesz się na wypełnienie wzorca umowy przez portal S24, tu sprawa jest mało skomplikowana, ponieważ wniosek o rejestrację również składasz w tym samym miejscu. Kosztuje to 250 zł. Jeśli natomiast umowa spółki była dokonana u notariusza, w tym przypadku PSA rejestruje się na Portalu Rejestrów Sądowych. Kosztuje to 500 zł. W obu sytuacjach wniosek musi  być podpisany w formie elektronicznej przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Kolejnym obligatoryjnym kosztem, który ponosi się podczas zakładania PSA, jest 100 zł tytułem ogłoszenia pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Organy prostej spółki akcyjnej 

Do organów PSA zaliczamy walne zgromadzenie oraz – w zależności od wybranego modelu działania – zarząd i rada nadzorcza lub rada dyrektorów. 

Walne zgromadzenie 

W skład walnego zgromadzenia wchodzą wszyscy akcjonariusze. Możliwa jest również sytuacja, w której jedynym członkiem walnego zgromadzenia będzie założyciel spółki. Dzieje się tak wtedy, gdy spółka jest jednoosobowa. Podczas zgromadzeń akcjonariuszy każdy uczestnik ma prawo głosu. Co istotne – posiedzenia mogą się odbywać w formie elektronicznej. 

Zarząd i rada nadzorcza 

Ten model jest już dobrze znany w polskim systemie prawnym. W tym przypadku kompetencje zarządcze i nadzorcze są rozdzielone między zarząd (prowadzący sprawy PSA) oraz radę nadzorczą (sprawującą nadzór nad działalnością spółki). Warto jednak pamiętać, że rada nadzorcza nie jest tu obligatoryjna, co różni PSA od chociażby spółki akcyjnej. 

Rada dyrektorów 

Rada dyrektorów posiada kompetencje zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Jednocześnie prowadzi sprawy PSA, jak i sprawuje nad nią nadzór. Nie istnieje żaden limit osób wchodzących w skład rady dyrektorów. Z reguły, gdy jest ich więcej, dzielą się na wykonawczych i niewykonawczych (czy też – zarządczych i nadzorczych). 

Minimalny kapitał akcyjny jedną z największych zalet PSA 

Jak już wspomnieliśmy, kapitał akcyjny przy PSA wynosi minimum 1 zł. Dodatkowo – może pochodzić zarówno z wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych! Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które nie dysponują dużymi środkami finansowymi. Zamiast tego, mogą wnieść do PSA np. świadczenie pracy, know-how czy rzeczy ruchome. 

Jeżeli chodzi o akcje prostej spółki akcyjnej, nie mają wartości minimalnej, ale istnieje generalna zasada, że im więcej posiadanych akcji, tym ważniejszy głos. 

Uproszczona likwidacja PSA 

Prosta spółka akcyjna nie bez przyczyny została nazwana “prostą”. Podobnie jak wiele innych kwestii, także jej likwidacja jest prostsza niż w przypadku innych rodzajów spółek. Uproszczona likwidacja PSA to nie tylko ograniczenie (do jednego) liczby ogłoszeń o likwidacji czy też skrócenie czasu zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli do trzech miesięcy. To również nowy sposób zakończenia działalności PSA, polegający na przejęciu jej całego majątku przez akcjonariusza. 

Starlit wspiera proste spółki akcyjne – skutecznie i kompleksowo! 

Nasze biuro rachunkowe Starlit kompleksowo wspiera wszystkie rodzaje spółek – także PSA. Prowadzimy ich księgowość, zajmujemy się kadrami i płacami, a także wspieramy procesy rachunkowości zarządczej i controllingu finansowego. Mimo że prosta spółka akcyjna jest relatywnie nowym tworem, posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do obsługi tego podmiotu. 

Jeżeli dopiero planujesz założyć prostą spółkę akcyjną – również możemy Cię w tym wesprzeć. Współpracujemy z fachowcami, którzy szybko i skutecznie przejdą z Tobą przez cały proces. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie face-to-face, wideorozmowę lub rozmowę telefoniczną. 

Zespół biura rachunkowego Starlit wyróżnia się profesjonalizmem, terminowością i zaangażowaniem. Zobacz opinie naszych zadowolonych Klientów i dołącz do ich grona!