PO IR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

gru 28, 2015

18 stycznia rusza konkurs na opracowanie i wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych do przedsiębiorstwa. Beneficjentami mogą zostać mikro, małe i średnie firmy działające w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Jakie projekty mogą zostać dofinansowane?

Pozyskane środki należy przeznaczyć na działania prowadzące do zwiększenia innowacyjności firmy. Dotacja obejmuje zakup:

  • usług doradczych, tj. doradztwo i szkolenia z zakresu nabywania wiedzy, ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
  • usług wsparcia innowacji obejmujących badania rynku, udostępnianie zasobów bibliotecznych i przestrzeni biurowej oraz testowanie i certyfikowanie jakości.

Wykonawcą powyższych usług mogą być jedynie Instytucje Otoczenia Biznesu.

Intensywność wsparcia:

Dotacja obejmuje do 70% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu jest uzależniona od wielkości otrzymanych wcześniej środków na podobne usługi w dowolnym 3-letnim okresie. I tak:

  • w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymały ponad 200 tys. zł wsparcia, minimalna wartość projektów wynosi 25 tys. zł,
  • w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymały kwotę mniejszą niż 200 tys. zł, wartość projektów nie może być mniejsza niż 35 tys. zł.

Nabór wniosków:

Wnioski można składać od 18 stycznia do 18 marca 2016.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.