Biznesplan podstawą planowania biznesu

lip 19, 2012

Wyznaczanie celów, kierunków czy sposobów działania przedsiębiorstwa. Oto biznesplan – doskonałe narzędzie planistyczne. Pozwala nie tylko gruntownie przeanalizować pomysł na biznes, ale i ocenić jego opłacalność.

Po co mi biznesplan?

Biznesplan to narzędzie komunikacji zewnętrznej, np. podczas pozyskiwania dofinansowań i kredytów. Przedsiębiorca uzyskuje dzięki niemu szczegółową analizę otoczenia, konkurencji oraz własnego biznesu. Dodatkowo pozwala on opracować i stworzyć chronologiczny plan poszczególnych działań i określić cele, jakie musi osiągać przedsiębiorstwo, aby pozostać rentowne.

Biznesplan to nie tylko Twoje wewnętrzne narzędzie planistyczne, ale także podstawa dla banku (kredyty) czy instytucji przyznających dotacje unijne. Jeśli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu tego typu dokumentu – skonsultuj się z nami!

Jak napisać biznesplan?

Opracowanie biznesplanu wymaga dość szczegółowego przemyślenia zagadnień związanych z planowanym przedsięwzięciem. Oto lista tematów, które warto ująć w swoich rozważaniach:

  • jasny cel – łatwo opracować go według schematu SMART – simple (prosty), measurable (mierzalny), achievable (osiągalny), relevant (istotny), time based (określony w czasie),
  • realność – zastanów się, czy Twoje cele i założenia ujęte w biznesplanie są realne w danym czasie i przestrzeni oraz z otoczeniem rynkowym i zespołem, którymi dysponujesz,
  • logiczna struktura –biznesplan jest jak powieść: powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a pomiędzy nimi logiczny ciąg wydarzeń,
  • forma językowa –używaj języka jasnego dla odbiorcy, tak aby nawet ktoś niezwiązany z Twoją branżą zrozumiał przesłanie biznesplanu,
  • wygląd na 5 – schludny układ zachęci do przeczytania całości, pomoże też, jako niemalże wizytówka przedsiębiorstwa, uwiarygodnić jego plany i cele.

Poprawny czy dobry biznesplan?

Starasz się o kredyt? Dofinansowanie? Pozyskanie dotacji? A może startujesz z nowym biznesem i potrzebujesz dobrze rozpisanego planu? Niezależnie od przeznaczenia warto, abyś opracował rzetelny biznesplan. Jako fizyczny nośnik pomysłu na biznes, będzie on nie tylko dobrym drogowskazem, ale przede wszystkim pierwszym miernikiem wartości całej firmy.