Proporcja VAT [KOREKTA]. Kilka ważnych informacji!

mar 29, 2019

Proporcja VAT, korekta VAT, a także podatnicy „mieszani”. Co warto wiedzieć na te tematy? Jak odliczać VAT z faktury? Jakie są terminy składania deklaracji? Jak obliczać tzw. proporcję VAT? Sprawdź, o czym musisz pamiętać jako podmiot, który prowadzi sprzedaż mieszaną – zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną z VAT!

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o materiały zamieszczone na Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe. Polub ten fanpage, jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami podatkowymi.

Odliczanie VAT z faktury

Podatnik-przedsiębiorca, który nabywa towary czy usługi do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (tzn. tych, przy sprzedaży których naliczy VAT np. 23% czy 8%) – ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony, który znajduje się na fakturach dokumentujących zakup takich towarów czy usług. Przeczytasz o tym więcej m.in. w artykule Kiedy bezwzględnie należy być VAT-owcem.

Przykład odliczania VAT z faktury? Chociażby wtedy, gdy jesteś VAT-owcem i prowadzisz szkołę nauki jazdy, organizując kursy prawa jazdy, które opodatkowane są stawką 23%. VAT odliczasz kupując pachołki na plac manewrowy, podręczniki ze znakami drogowymi i wynajmując biuro.

Inną kwestią jest przypadek podatnika, który również nabywa towary i usługi w celu wykonywania działalności, ale tej zwolnionej z VAT. Nie ma on prawa do odliczania podatku naliczanego. Dlaczego? Bo nie ma u niego związku pomiędzy dokonywanymi zakupami a działalnością opodatkowaną. Np. usługi edukacyjne w zakresie nauki języków obcych, które są zwolnione z VAT, nie uprawniają do odliczania VAT z zakupu podręczników do nauki języka, paliwa czy telefonu.

Obie przedstawione sytuacje nie są skomplikowane. Co jednak zrobić, gdy podatnik prowadzi sprzedaż „mieszaną”?

VAT w działalności „mieszanej”

Poprzednie przykłady dają jasny obraz – podatnik albo odlicza VAT (lub jest to częściowo ograniczone – usługi noclegowe, gastronomiczne, zakup paliwa), albo nie ma w ogóle takiej możliwości. W obu przypadkach nie pojawia się temat proporcji czy korekty deklaracji VAT. Co innego natomiast w sytuacji, gdy podatnik w ramach jednego przedsiębiorstwa prowadzi zarówno usługi opodatkowane VAT, jak i te zwolnione. Przykładowo: prowadzi kursy na prawo jazdy (opodatkowane) i usługi językowe (zwolnione). Chcąc odliczyć VAT w takiej sytuacji musi rozgraniczyć, które zakupy służą mu do:

  • działalności opodatkowanej – np. kupno pachołków; VAT zostanie odliczony,
  • działalności zwolnionej – np. zakup podręczników do angielskiego; VAT nie zostanie odliczony.

Niestety, często jednoznaczne przypisanie faktur jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Kiedy? Wtedy, gdy chcemy rozliczyć usługi mieszane – telefon, laptop, usługi księgowe, wynajem biura – czyli wydatki służące nam do wykonywania obu czynności. VAT odliczymy tu proporcją. Jak ustalić proporcję VAT?

Ustalenie proporcji VAT 2019 [WZÓR]

Aby obliczyć VAT proporcją musisz wykonać kilka czynności. Choć nie jest to skomplikowane czy specjalnie utrudnione, to warto, abyś zachował pewną ostrożność w obliczeniach. Proporcję w VAT obliczasz następująco:

  • wracasz do ostatniego zakończonego roku – zamkniętym rokiem kalendarzowym będzie obecnie 2018 rok,
  • wyliczasz proporcję w 2018 roku – proporcja to dzielenie, czyli iloraz dwóch wartości. W liczniku będzie ujęta działalność opodatkowana VAT, np. 60 tys. zł w danym roku, w mianowniku – całkowita sprzedaż (opodatkowana i zwolniona) – np. 100 tys. zł,
  • otrzymujesz proporcję wstępną na 2019 rok – wobec powyższego Twoja proporcja to 60%, co oznacza, że z każdej złotówki, którą osiągasz, aż 60 gr pochodzi z działalności opodatkowanej, a 40 – z działalności zwolnionej.

Ustalenie proporcji VAT 2019

Obliczona proporcja będzie proporcją wstępną na 2019 rok. Co to znaczy? Od wszystkich zakupów mieszanych, tzn. faktury za komputer, telefon, usługi księgowe czy prawne – odliczasz VAT według tej proporcji. Z każdego z tych dokumentów 60% podatku VAT odliczasz w deklaracji VAT-7, a 40% wrzucasz w koszty podatkowe. I tak przez cały 2019 rok

Korekta – VAT „mieszany”

W 2018 roku prowadziłeś sprzedaż mieszaną w VAT? Z jednej strony Twoja działalność była opodatkowana VAT, a z drugiej z niego zwolniona? Jesteś tzw. podatnikiem „mieszanym”? Pamiętaj, że w deklaracji składanej za styczeń 2019 (lub też za pierwszy kwartał 2019 roku!) musisz przeprowadzić korektę podatku VAT. Skąd ta korekta? To wynik tego, że w roku 2019 obliczamy VAT proporcją z ubiegłego roku – 2018. Jednym słowem: nie znamy jeszcze proporcji właściwej-finalnej za 2019.

Dzięki zestawieniu sprzedaży opodatkowanej i całkowitej nasza proporcja po korekcie za dany rok może być:

  • zwiększona – w 2018 roku odliczaliśmy mniej VAT niż mogliśmy. Aby to skorygować należy obliczyć różnicę pomiędzy wartością, którą możemy odliczyć (np. 80%), a tą, którą odliczaliśmy (np. 60%). O różnicę zwiększymy podatek naliczony do odliczania w deklaracji składanej za pierwszy okres, czyli za pierwszy miesiąc lub kwartał roku kolejnego (w naszym przypadku styczeń roku 2020),
  • zmniejszona – gdyby nasza proporcja się pogorszyła, to w takiej sytuacji analogicznie oddalibyśmy VAT,
  • taka sama – nasz podatek pozostaje bez zmian.

Do obliczenia proporcji VAT nie wliczamy zdarzeń, takich jak zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zasadniczo usług finansowych (tych o charakterze pomocniczym, a nie regularnym i podstawowym) oraz transakcji pomocniczych w zakresie nieruchomości.

Roczna korekta VAT przy sprzedaży mieszanej – jak dokonać?

Aby dokonać korekty VAT „mieszanego” należy złożyć deklarację VAT-7 lub VAT-7K – znajdziemy w nich rubryki dotyczące korekt rocznych. W formularzach dostępne są też pola odnośnie korekt podatku VAT od pozostałych nabyć. Pamiętaj, jeśli w roku 2018 nabywałeś środki trwałe czy WNiP o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł – korekty podatku VAT będziesz dokonywał nie jednorazowo, a przez 5 lat, a w przypadku nieruchomości – nawet 10!

Poszukujesz informacji o zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej – podatkach w 2019 roku lub VAT? A może interesują Cię obecne koszty działalności?
Zastanawiasz się, jak założyć spółkę z o.o. przez internet? Zapraszamy do kontaktu!

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.