Nie taka spółka z o.o. straszna

kwi 15, 2013

Osoby rozpoczynające prowadzenie firmy często omijają spółkę z o.o. szerokim łukiem. Ich obawy dotyczą m.in. natury finansowej. Niepotrzebnie. Przyjrzyjmy się porównaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółki z o.o.

Działalność vs spółka z o.o.

spółka z o.o.

działalność gospodarcza

tryb
tradycyjny
system 24hdo 2 lat**po 2 latachOpłata notarialna*60000Wpis w KRS6006000Opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji VAT*** 170170170suma kosztów jednorazowych1370770170Sprawozdanie finansowe (KRS)140-księgowość od 139 zł/mc (działalność gospodarcza)
lub 390 zł/mc (spółka) 4 6801668Rozliczenie roczne (podwójna opłata miesięczna)780278ZUS ub. zdrowotne 279,41 zł/mc-3 352,92ZUS ub. społeczne 166,79 zł/mc lub 754,67 zł/mc-2 001,489 056,04koszty rocznie5 6007 300,4014 524,96

koszty miesięczne

466,67608,361210,41Wszystkie wyliczenia zgodne z opłatami w 2015r
* koszty obliczone dla spółki z kapitałem zakładowym 5.000,00 zł, dwoma wspólnikami i jednoosobowym zarządem
** okres prowadzenia działalności z obniżonymi składkami ZUS
*** tylko dla firm, które chcą otrzymać potwierdzenie rejestracji

Podsumowanie zestawienia

Jak wynika z zestawienia, koszty prowadzenia spółki z o.o. i działalności gospodarczej w rozbiciu miesięcznym aż tak znacząco się od siebie nie różnią. Mało tego, w zakresie bieżącej działalności spółka z o.o. okazuje się tańsza, dzięki oszczędnościom na składce ZUS. Pamiętać jednak należy, że aby wspólnicy byli ubezpieczeni powinni opłacać składki ZUS wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczać się prywatnie.

Dobrze zorganizowana księgowość w spółce z o.o. może przynieść większe oszczędności niż przy działalności gospodarczej, ponieważ prowadzenie pełnej księgowości pomaga przy optymalizacji podatkowej oraz daje lepszy obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem firmy można również dostosowywać księgowość do jej potrzeb, co pozwoli na śledzenie kosztów zgodnie z miejscami ich powstawania, a więc będziemy wiedzieli, jakie koszty związane są z poszczególnymi produktami czy działami przedsiębiorstwa.

Jakie koszty należy wziąć jeszcze pod uwagę?

W przypadku prowadzenia spółki z o.o. należy liczyć się z kosztem 350,00 zł za zmianę danych w KRS oraz kosztami stworzenia planu kont i polityki rachunkowości w cenie nawet do 2.000,00 zł. Za samo założenie spółki – wypełnienie dokumentów rejestrowych do KRS, przez firmę zajmującą się doradztwem zapłacicie około 600,00 zł. Przygotowanie indywidualnej umowy spółki to już większy koszt, zaczynający się od 1.000,00 zł.

korzystając jednak z usług doradczych mamy pewność, że będzie ona dostosowana do naszych potrzeb w zakresach związanych z dziedziczeniem udziałów, zbyciem udziałów, podziałem zysków, wyłączeniem wspólnika czy rozdzieleniem kompetencji zarządczych. Sprawdź, jak możemy pomóc rozwijać Twój własny biznes.

Kapitał zakładowy

Obawy w związku z założeniem spółki dotyczą również kapitału zakładowego. Obecnie ustalono konieczność wniesienia kapitału do spółki z o.o. w wysokości min. 5 tys. zł. Pieniądze te muszą być zamrożone na koncie, ale co ciekawe, kapitał może być wniesiony poprzez gotówkę lub aport (wkład niepieniężny). Warto przeanalizować, jak korzystnie dla spółki opłacić kapitał zakładowy.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki z o.o.:

  • równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
  • podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
  • przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
  • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
  • dopłaty do kapitału udziałowego.

Jako aport można wnieść przykładowo: towary, materiały, produkty, środki transportu, maszyny, urządzenia, nieruchomości (grunty, budynki), prawo wieczystego użytkowania gruntu, prawa autorskie, licencje, udziały w innej spółce z o.o. lub akcyjnej, itd.

Odpowiedzialność wspólników

Jedną z najistotniejszych korzyści prowadzenia spółki jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania. Spółka odpowiada całym swoim majątkiem – zarówno tym w postaci wkładu wspólników, jak i tym nabytym w drodze działalności spółki. Jest to odrębny podmiot, zatem majątek prywatny wspólników jest zabezpieczony.

Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły:

  • W niektórych sytuacjach osoby pełniące funkcje w zarządzie mogą odpowiadać swoim majątkiem, szczególnie w przypadku niedopełnienia pewnych aktów staranności, działania na szkodę spółki.
  • Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach o pokryciu kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki,względnie podwyższeniu jej kapitału zakładowego, skutkuje poddaniem członków zarządu spółki rygorystycznej, wspólnej ze spółką odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, trwającej przez trzy lata od dnia zarejestrowania (spółki lub podwyższenia kapitału). Taka sytuacja może wystąpić przy dokonywaniu wpłat wspólników na kapitał zakładowy. Złożenie oświadczenia przed datą faktycznego dokonania wpłat albo w sytuacji, gdy dokonano wpłaty niepełnej, spowoduje, że wierzyciele spółki będą mogli dochodzić zaspokojenia bezpośrednio od członków jej zarządu.
  • Niezgłoszenie upadłości spółki w przepisanym przez prawo terminie powoduje, że członkowie jej zarządu odpowiadają za zobowiązania tej spółki całym swoim majątkiem, jeżeli wierzycielom nie uda się zaspokoić swoich roszczeń z majątku spółki. Chodzi głównie o moment ogłoszenia upadłości, kiedy spółka staje się niewypłacalna. Niewypłacalność spółki powstaje wtedy gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy wartość jej zobowiązań przekracza wartość jej majątku.

Plusy spółki z o.o.

Warto zaznajomić się z regulacjami dotyczącymi spółek z o.o., pozwoli nam to uniknąć błędów oraz odpowiedzialności w momencie, gdy jeden z naszych kontrahentów nie dokona płatności w terminie. Pamiętając o tych wyjątkach możemy czerpać dużo korzyści z prowadzenia spółki z o.o. Jedną z nich są większe możliwości kredytowe, ponieważ spółka stanowi odrębny podmiot. Biorąc zatem samochód na kredyt firmowy właściciel nie obniża swojej zdolności kredytowej. Drugą, zabezpieczenie naszego prywatnego majątku. Trzecie, większe zaufanie kontrahentów do spółki z o.o. oraz jasne zdefiniowanie ról wspólników, co jest dużo trudniejsze w przypadku spółki cywilnej.

Załóż z nami spółkę. Skontaktuj się z nami.