Home 5 Strefa klienta 5 Zmiana księgowości KPIR
Zmiana księgowości KPIR

Przenoszenie księgowości w trakcie roku podatkowego KPIR

Księgowość

 • szczegółowa podatkowa księga przychodów i rozchodów za każdy miesiąc za bieżący rok podatkowy (pdf)
 • deklaracja PIT-5 lub inne rozliczenie podatku dochodowego za dany rok podatkowy, w którym uwidocznione są obliczenia zaliczki i składek ZUS (pdf)
 • podpisany przez księgowego bilans/podsumowanie zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów za bieżący rok podatkowy (pdf)
 • PITy roczne za 5 ostatnich lat z naniesionym nr referencyjnym wysyłki lub potwierdzenia ich złożenia (pdf)
 • ewidencja środków trwałych oraz WNiP wraz z tabelą amortyzacji i planem amortyzacji (pdf)
 • dla ŚT i WNiP sfinansowanych dotacją lub nabytych w sposób nieodpłatny – rozliczenie podatkowe amortyzacji zaliczanej w koszty
 • informacje o jednorazowej amortyzacji + ewentualnie zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis (pdf)
 • ewidencja wyposażenia (pdf)
 • zestawienie faktur, dla których zastosowano ulgę na złe długi (sprzedażowe, kosztowe) (pdf)
 • VAT
  • deklaracje, UPO, zestawienia do deklaracji, rejestry VAT oraz pliki JPK od początku bieżącego roku podatkowego
  • pliki jpk_vat oraz rejestr VAT przyszłych okresów
  • jeśli występuje współczynnik lub prewspółczynnik: korespondencja z US lub inne obliczenia ich dotyczące
 • korespondencja z urzędami w niezakończonych sprawach
 • dokumenty za bieżący rok obrachunkowy: dowody zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe, dokumenty płacowe, amortyzacji
 • remanent

Kadry – dotyczy firm zatrudniających pracowników na podstawie dowolnej umowy

 • listy płac
 • akta osobowe pracowników
 • ewidencje czasu pracy do umów o pracę (obowiązek prowadzenia od 2019 r.)
 • umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniami/kwestionariuszami
 • ewidencje godzin pracy do umów cywilnoprawnych
 • kartoteki dochodowe za rok bieżący (wszystkie zatrudnienia do PIT11)
 • kartoteki wynagrodzeń
 • karty zasiłkowe lub inne zestawienia, z których będzie wynikać między innymi dochód przyjęty do obliczenia zasiłku dziennego (zarówno wynagrodzenia chorobowego jak i zasiłku chorobowego)
 • kartoteki urlopowe
 • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie
 • PIT-4R, PIT-8AR (bieżące i wsteczne do 5 lat)
 • PIT-11 za rok poprzedni (np. na potrzeby kontroli lub do sporządzenia korekt)
 • korespondencja z urzędami (ZUS, US ,komornikami inne)
 • książka kontroli, jeśli była zaprowadzona
 • protokoły pokontrolne, jeśli były
 • raporty GUS, jeśli były składane
 • baza ZUS Płatnik
 • deklaracje PFRON, jeśli były składane

Kadry – dla firm bez pracowników

 • korespondencja z urzędami, w tym z komornikami
 • baza ZUS Płatnik/deklaracje rozliczeniowe, jeśli były składane
 • książka kontroli, jeśli była zaprowadzona
 • protokoły pokontrolne, jeśli były
 • raporty GUS, jeśli były składane
 • deklaracje PFRON, jeśli były składane
 • zaświadczenia o stanie rozliczenia składek ZUS

Dokumenty organizacyjne

 • kopie umów – m.in. wynajem biura, umowy leasingu, pożyczek, kredytów, o świadczenie usług cyklicznych
 • harmonogramy spłat w przypadku korzystania z finansowania zewnętrznego
 • kopia wniosku o wpis do CEIDG oraz wszystkich wniosków aktualizacyjnych w CEIDG – potrzebne do celów określenia podatku dochodowego oraz okresów rozliczeniowych; w przypadku braku – pisemne (e-mailowe) oświadczenie o stosowanym podatku dochodowym oraz okresach rozliczeniowych dla celów PIT
 • kopia złożonego formularza VAR-R rejestracyjnego oraz wszystkich aktualizacyjnych, jeśli dotyczy.
 • adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtownie, magazyny, składy). W przypadku kontroli wszystkie te miejsca mogą być kontrolowane + informacja czy zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego.
 • informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach – numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach, jeżeli dotyczy.

Przenoszenie księgowości od stycznia nowego roku podatkowego

Księgowość

 • PITy roczne za 5 ostatnich lat oraz potwierdzenia ich złożenia
 • ewidencja środków trwałych oraz WNiP wraz z tabelą amortyzacji i planem amortyzacji, o ile dotyczy
 • informacje o jednorazowej amortyzacji + ewentualnie zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis, o ile dotyczy
 • dla ŚT i WNiP sfinansowanych dotacją lub nabytych w sposób nieodpłatny – rozliczenie podatkowe amortyzacji zaliczanej w koszty
 • ewidencja wyposażenia, o ile dotyczy
 • zestawienie faktur, dla których zastosowano ulgę na złe długi (sprzedażowe, kosztowe)
 • VAT
  • deklaracje, zestawienia do deklaracji, rejestry VAT za ostatni okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał)
  • rejestr VAT przyszłych okresów
  • jpk_vat
  • jeśli występuje współczynnik lub prewspółczynnik: korespondencja z US lub inne obliczenia ich dotyczące
 • korespondencja z urzędami
 • inwentaryzacja

Kadry

jw.

Dokumenty organizacyjne

Jw.

Nowa działalność nie zakładana przez Starlit

Dokumenty organizacyjne

 • kopia wniosku o wpis do CEIDG lub oświadczenie o wybranej formie podatkowania
 • kopia zgłoszenia do ZUS
 • kopia zgłoszenia do VAT
 • kopia innych dokumentów złożonych do urzędów