Skontaktuj się z nami
Księgowość, zakładanie spółek z o.o.
Jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis |
8850
post-template-default,single,single-post,postid-8850,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Jednorazowa amortyzacja – pomoc de minimis

Jednorazowa amortyzacja – pomoc de minimis

Czym jest pomoc de minimis?

Zgodnie z prawem rzymskim, określenie de minimis odnosi się do łacińskiego minimis non curat lex co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że prawo nie troszczy się o drobiazgi. W rzeczywistości pomoc de minimis to rodzaj pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, która nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, ponieważ pomoc o niewielkich rozmiarach nie narusza konkurencyjności rynku.

W praktyce pomoc de minimis obejmuje m.in.: szkolenia dla pracowników finansowane ze środków unijnych, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowania z PFRON na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców z niepełnosprawnością oraz jednorazową amortyzację.

Kto może korzystać z pomocy de minimis?

Beneficjentem pomocy de minimis może zostać:

  • mały podatnik czyli przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Kwota ta przeliczana jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku – np. dla ustalenia limitu na rok 2015 należy wziąć pod uwagę kurs z dn. 1.10.2014. Otrzymaną kwotę zaokrągla się zwykle do pełnych tysięcy i w ten sposób wyznacza się limit w złotówkach,
  • każda inna firma w pierwszym roku swojej działalności.

Warto pamiętać, że łączna kwota udzielonej pomocy de minimis w ciągu 3 lat nie może przekroczyć 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku transportu. Po każdym skorzystaniu z amortyzacji jednorazowej należy uzyskać zaświadczenie o uzyskanej pomocy w urzędzie skarbowym. Zaświadczenia te będą konieczne w przypadku, gdy beneficjent będzie się starać o inne środki unijne, np. dofinansowanie na rozwój firmy.

Jednorazowa amortyzacja

Dzięki amortyzacji jednorazowej, w momencie przyjęcia na stan środka trwałego beneficjent ma prawo zaliczyć całą jego wartość do kosztów uzyskania przychodu. W praktyce zmniejsza to podstawę do opodatkowania, a więc i sam podatek. Dotyczy to wszystkich środków trwałych z grup 3-8:

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

Grupa 6 – urządzenia techniczne.

Grupa 7 – środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych).

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Limit jednorazowej amortyzacji wynosi aż 50 000 euro w ciągu jednego roku. Podobnie jak w przypadku małego podatnika, kwota ta jest przeliczana po kursie z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku i zaokrąglana do pełnych tysięcy.

Z amortyzacji nie mogą skorzystać:

  1. Działalności nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • osoba fizyczna, która w roku rozpoczęcia działalności lub w dwóch wcześniejszych latach prowadziła działalność gospodarczą (niezależnie od tego czy była właścicielem czy tylko wspólnikiem w spółce nieposiadającej osobowości prawnej),
  • w tym samym czasie małżonek podatnika prowadził odrębną działalność gospodarczą (niezależnie od tego czy łączyła ich wspólnota majątkowa).
  1. Spółki posiadające osobowość prawną, jeżeli spółka została utworzona:
  • w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,
  • przez osoby fizycznej, które do kapitału nowej spółki wniosły poprzednio prowadzone przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro.

Chcesz zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji?

Skonsultuj się z naszym ekspertem 733 066 344

Starlit
info@starlit.pl

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.

Brak komentarzy

Skomentuj

Loading...
NEWSLETTER