Skontaktuj się z nami
Księgowość, zakładanie spółek z o.o.
Jak zwiesić działalność gospodarczą w 2018 roku? |
14669
post-template-default,single,single-post,postid-14669,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Jak zwiesić działalność gospodarczą w 2018 roku?

zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej umotywowane może być kilkoma czynnikami. Brak płynności finansowej, sezonowość, czy inne zdarzenia losowe – to tylko niektóre z nich. W takiej sytuacji zawieszenie działalności przynosi szereg korzyści.

Czy powód zawieszenia działalności gospodarczej musi być określony?

Nie. Powód zawieszenia działalności to decyzja samego przedsiębiorcy, który dodatkowo nie ma obowiązku udowadniać urzędnikom zasadności jej podjęcia. Niemniej żeby móc swobodnie zawiesić działalność, musisz spełniać kilka warunków.

Pamiętaj jednak, że w trakcie okresu zawieszenia nie będziesz mógł uzyskiwać przychodu z tytułu prowadzonej działalności. Myślisz zatem o obejściu przepisu wykonując te same czynności w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie? Mam dla Ciebie złą wiadomość: to naruszenie przepisów.

Dodatkowo dopóki Twoja działalność jest zawieszona, nie masz prawa dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

W trakcie zawieszenia działalności możesz jednak wykonywać pewne czynności związane z prowadzeniem dg. Oto ich lista:

  • możesz prowadzić czynności związane z zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła dochodów,
  • zdobywać środki trwałe i wyposażenie,
  • przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem dg,
  • osiągać przychody również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem,
  • uczestniczyć w postępowaniu sądowym, podatkowym i administracyjnym związanym z Twoją działalnością sprzed zawieszenia.

Najważniejsze: pamiętaj też, że podczas zawieszenia możesz zostać poddany kontroli!

Kiedy i na ile możesz zawiesić działalność gospodarczą?

Przede wszystkim nie możesz zawiesić działalności, jeśli w Twojej firmie zatrudniony jest przynajmniej jeden pracownik. Zatrudnienie oznacza jednak stosunek pracodawca-pracownik tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.

Ważny jest również okres zawieszenia działalności. Może on wynosić od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli po upłynięciu 2 lat od momentu zawieszenia nie podejmiesz działalności, to Twoja firma zostanie wykreślona z rejestru. Pamiętaj jednak, że zanim to nastąpi, to Urząd Gminy ma obowiązek wysłać Ci wezwanie do wznowienia działalności. Wyznaczy Ci w nim dodatkowe 30 dni na złożenie odpowiednich dokumentów.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Jeśli samodzielnie zakładałeś działalność gospodarczą, to w celu jej zawieszenia podążyć musisz tą samą drogą, wypełniając ten sam wniosek – CEIDG-1 (w tym celu w polu 01.3 stawiasz krzyżyk). Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • osobiście w Urzędzie Gminy,
  • przez pełnomocnika,
  • elektronicznie (pamiętaj, że w tej sytuacji musisz mieć aktywny podpis elektroniczny poświadczony aktywnym certyfikatem lub profil zaufany ePUAP),
  • listownie.

Korzyści z zawieszenia działalności

Podstawową i najważniejszą korzyścią jest naturalnie zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz brak konieczności rozliczania VAT.

Jak odwiesić działalność?

Odwieszasz działalność ponownie wypełniając wniosek CEIDG-1. Pamiętaj, że data złożenia wniosku nie może być wcześniejsza, niż data odwieszenia działalności (ale może być późniejsza).

Ile razy możesz zawieszać działalność?

O ile spełniasz warunki uprawniające Cię do zawieszenia działalności, po jej odwieszeniu możesz zawiesić ją ponownie.

Masz pytanie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej? Potrzebujesz bieżącego doradztwa lub księgowości? Zostaw swój numer telefonu – skontaktujemy się z Tobą!

Masz pytanie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej? Potrzebujesz bieżącego doradztwa lub księgowości?

Zostaw e-mail lub numer telefonu:

Joanna Olczyk, MBA
joanna.olczyk@starlit.pl

Analityk biznesowy i Prezes Zarządu Starlit, z wykształcenia ekonomista, interesuje się doradztwem podatkowym i optymalizacją przedsiębiorstw.

Brak komentarzy

Skomentuj