Poradnik kryzysowy przedsiębiorcy #3

Poradnik kryzysowy Przedsiębiorcy #3, czyli o świadczeniach z FGŚP, uldze na złe długi i bezzwrotnych pożyczkach

Chiny powoli wracają do gry! Mamy coraz mniej doniesień o kolejnych zarażonych w Państwie Środka, a Chińczycy wracają powoli do pracy – informuje forbes.pl. My tymczasem przygotowaliśmy aktualny tekst o świadczeniach na ochronę miejsc pracy, uldze na złe długi oraz bezzwrotnych pożyczkach dla mikrofirm.

Pamiętaj, że informacje pochodzą z projektu ustawy, co oznacza, że w tym momencie nie są jeszcze wiążące! Wstrzymaj się ze złożeniem wniosków do momentu wejścia w życie konkretnych ustaw. Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Świadczenia na ochronę miejsc pracy z FGŚP

Obecnie wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Wypłata świadczeń stanowi pomoc de minimis.

Zapamiętaj: jeśli ogłosimy lub dowiesz się z innego, pewnego źródła, że przepis ten wszedł w życie, musisz bezzwłocznie złożyć wniosek, żeby zdążyć przed wyczerpaniem puli środków!

Jak działa FGŚP w dobie COVID-19?

 • wynagrodzenie pracownika:
  • 20% obniżamy etat (pracownik „traci” 20%),
  • 40% partycypuje pracodawca,
  • 40% partycypuje Państwo.
 • świadczenie dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie,
 • pracodawca w okresie przestoju wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż 50% i nie niższe niż wynagrodzenie minimalne,
 • pracodawca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż pół etatu, do takiego wynagrodzenia można starać się o dopłatę do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • spadek obrotów w firmie o: nie mniej niż 15% lub nie mniej niż 25%,
 • warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym lub z organizacjami związkowymi,
 • firma ubiegająca się o świadczenia nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Ulga na złe długi

W okresach rozliczeniowych w 2020 roku podatnicy, którzy nie zapłacili faktur przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego.

O uldze na złe długi pisaliśmy też m.in. w tekście VAT, PIT, CIT. Świeże informacje podatkowe na 2020.

Warunki zwolnienia (muszą być spełnione łącznie):

 • podatnik poniósł w danym okresie negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19,
 • uzyskane w danym okresie przychody są niższe o CO NAJMNIEJ 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów)*.

* Uwaga: drugi warunek nie dotyczy podatników, którzy w 2019 r. stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów lub rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 i nie uzyskali przychodów lub rozpoczęli działalność w 2020.

Bezzwrotna pożyczka dla mikrofirm

 • kwota: do 5 tys. zł,
 • dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców,
 • warunek nr 1: brak konieczności zwrotu, jeżeli utrzyma się zatrudnienie 6 m-cy od udzielenia pożyczki,
 • warunek nr 2: konieczny spadek przychodów o 20%.

- Niestety, ten przepis nie stanowi realnego wsparcia dla przedsiębiorców. Mając na uwadze konieczność utrzymania zatrudnienia w okresie 6 miesięcy, gdzie koszty list płac pracowników wynoszą po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, pożyczka ta jest po prostu nieadekwatna – mówi Joanna Olczyk, Prezes Zarządu Starlit.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!