Skontaktuj się z nami
Księgowość, zakładanie spółek z o.o.
nie taka spółka z o.o. straszna

Nie taka spółka z o.o. straszna

Osoby rozpoczynające prowadzenie firmy często omijają spółkę z o.o. szerokim łukiem. Ich obawy dotyczą m.in. natury finansowej. Niepotrzebnie. Przyjrzyjmy się porównaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółki z o.o.

Działalność vs spółka z o.o.

spółka z o.o.

działalność gospodarcza

tryb
tradycyjny

system 24h

do 2 lat**

po 2 latach

Opłata notarialna*

600

0

0

Wpis w KRS

600

600

0

Opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji VAT***

170

170

170

suma kosztów jednorazowych

1370

770

170

Sprawozdanie finansowe (KRS)

140

księgowość od 139 zł/mc (działalność gospodarcza)
lub 390 zł/mc (spółka)

4 680

1668

Rozliczenie roczne (podwójna opłata miesięczna)

780

278

ZUS ub. zdrowotne 279,41 zł/mc

3 352,92

ZUS ub. społeczne 166,79 zł/mc lub 754,67 zł/mc

2 001,48

9 056,04

koszty rocznie

5 600

7 300,40

14 524,96

koszty miesięczne

466,67

608,36

1210,41

Wszystkie wyliczenia zgodne z opłatami w 2015r
* koszty obliczone dla spółki z kapitałem zakładowym 5.000,00 zł, dwoma wspólnikami i jednoosobowym zarządem
** okres prowadzenia działalności z obniżonymi składkami ZUS
*** tylko dla firm, które chcą otrzymać potwierdzenie rejestracji

Podsumowanie zestawienia

Jak wynika z zestawienia, koszty prowadzenia spółki z o.o. i działalności gospodarczej w rozbiciu miesięcznym aż tak znacząco się od siebie nie różnią. Mało tego, w zakresie bieżącej działalności spółka z o.o. okazuje się tańsza, dzięki oszczędnościom na składce ZUS. Pamiętać jednak należy, że aby wspólnicy byli ubezpieczeni powinni opłacać składki ZUS wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczać się prywatnie.

Pamiętaj!

Dobrze zorganizowana księgowość w spółce z o.o. może przynieść większe oszczędności niż przy działalności gospodarczej, ponieważ prowadzenie pełnej księgowości pomaga przy optymalizacji podatkowej oraz daje lepszy obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem firmy można również dostosowywać księgowość do jej potrzeb, co pozwoli na śledzenie kosztów zgodnie z miejscami ich powstawania, a więc będziemy wiedzieli, jakie koszty związane są z poszczególnymi produktami czy działami przedsiębiorstwa.

 

Jakie koszty należy wziąć jeszcze pod uwagę?

W przypadku prowadzenia spółki z o.o. należy liczyć się z kosztem 350,00 zł za zmianę danych w KRS oraz kosztami stworzenia planu kont i polityki rachunkowości w cenie nawet do 2.000,00 zł. Za samo założenie spółki – wypełnienie dokumentów rejestrowych do KRS, przez firmę zajmującą się doradztwem zapłacicie około 600,00 zł. Przygotowanie indywidualnej umowy spółki to już większy koszt, zaczynający się od 1.000,00 zł.

Pamiętaj!

korzystając jednak z usług doradczych mamy pewność, że będzie ona dostosowana do naszych potrzeb w zakresach związanych z dziedziczeniem udziałów, zbyciem udziałów, podziałem zysków, wyłączeniem wspólnika czy rozdzieleniem kompetencji zarządczych. Sprawdź, jak możemy pomóc rozwijać Twój własny biznes.

 

Kapitał zakładowy

Obawy w związku z założeniem spółki dotyczą również kapitału zakładowego. Obecnie ustalono konieczność wniesienia kapitału do spółki z o.o. w wysokości min. 5 tys. zł. Pieniądze te muszą być zamrożone na koncie, ale co ciekawe, kapitał może być wniesiony poprzez gotówkę lub aport (wkład niepieniężny). Warto przeanalizować, jak korzystnie dla spółki opłacić kapitał zakładowy.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki z o.o.:

 • równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,
 • podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,
 • przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,
 • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
 • dopłaty do kapitału udziałowego.

Pamiętaj!

Jako aport można wnieść przykładowo: towary, materiały, produkty, środki transportu, maszyny, urządzenia, nieruchomości (grunty, budynki), prawo wieczystego użytkowania gruntu, prawa autorskie, licencje, udziały w innej spółce z o.o. lub akcyjnej, itd.

 

Odpowiedzialność wspólników

Jedną z najistotniejszych korzyści prowadzenia spółki jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania. Spółka odpowiada całym swoim majątkiem – zarówno tym w postaci wkładu wspólników, jak i tym nabytym w drodze działalności spółki. Jest to odrębny podmiot, zatem majątek prywatny wspólników jest zabezpieczony.

Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły:

 • W niektórych sytuacjach osoby pełniące funkcje w zarządzie mogą odpowiadać swoim majątkiem, szczególnie w przypadku niedopełnienia pewnych aktów staranności, działania na szkodę spółki.
 • Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach o pokryciu kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki,względnie podwyższeniu jej kapitału zakładowego, skutkuje poddaniem członków zarządu spółki rygorystycznej, wspólnej ze spółką odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, trwającej przez trzy lata od dnia zarejestrowania (spółki lub podwyższenia kapitału). Taka sytuacja może wystąpić przy dokonywaniu wpłat wspólników na kapitał zakładowy. Złożenie oświadczenia przed datą faktycznego dokonania wpłat albo w sytuacji, gdy dokonano wpłaty niepełnej, spowoduje, że wierzyciele spółki będą mogli dochodzić zaspokojenia bezpośrednio od członków jej zarządu.
 • Niezgłoszenie upadłości spółki w przepisanym przez prawo terminie powoduje, że członkowie jej zarządu odpowiadają za zobowiązania tej spółki całym swoim majątkiem, jeżeli wierzycielom nie uda się zaspokoić swoich roszczeń z majątku spółki. Chodzi głównie o moment ogłoszenia upadłości, kiedy spółka staje się niewypłacalna. Niewypłacalność spółki powstaje wtedy gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy wartość jej zobowiązań przekracza wartość jej majątku.

Plusy spółki z o.o.

Warto zaznajomić się z regulacjami dotyczącymi spółek z o.o., pozwoli nam to uniknąć błędów oraz odpowiedzialności w momencie, gdy jeden z naszych kontrahentów nie dokona płatności w terminie. Pamiętając o tych wyjątkach możemy czerpać dużo korzyści z prowadzenia spółki z o.o. Jedną z nich są większe możliwości kredytowe, ponieważ spółka stanowi odrębny podmiot. Biorąc zatem samochód na kredyt firmowy właściciel nie obniża swojej zdolności kredytowej. Drugą, zabezpieczenie naszego prywatnego majątku. Trzecie, większe zaufanie kontrahentów do spółki z o.o. oraz jasne zdefiniowanie ról wspólników, co jest dużo trudniejsze w przypadku spółki cywilnej.

Załóż z nami spółkę

Zostaw e-mail lub numer telefonu:

Starlit
info@starlit.pl

Wspieramy rozwój Twojej firmy. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi Naszym Klientom oraz charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do Twoich potrzeb.

23 komentarze
 • Joanna Olczyk
  Opublikowany 11:34h, 24 lutego Odpowiedz

  Otrzymaliśmy pytanie, czemu w tabeli w pozycji koszt ZUS przy sp. z o.o. jest 0.

  Odpowiedź:
  Tabela stanowi porównanie utrzymania samej firmy, bez pracowników. Działalność gospodarcza nie daje takiej możliwości, ponieważ prowadząc działalność gospodarczą ZUS należy płacić obligatoryjnie, natomiast w spółce z o.o., która posiada co najmniej dwóch wspólników, nie ma konieczności odprowadzania ZUSu za właścicieli. Należy jednak dobrze zaplanować sposób świadczenia pracy w spółce.

  Zapraszamy do kontaktu!

 • Derec
  Opublikowany 18:48h, 02 września Odpowiedz

  Co daje o ile dobrze zrozumiałem przy co najmniej dwóch wspólnikach, jeżeli sp zakłada “jeden wspólnik ” to i tak zus trzeba zapłacić, i podwójny podatek od zysku spólki i wynagrodzenia wspólnika?

  • Starlit Accounting
   Opublikowany 13:24h, 08 września Odpowiedz

   Poruszasz 3 różne zagadnienia w spółce z o. o.: opodatkowanie., ZUS jak i organizację zatrudnienia. Wyjaśnię wszystko po kolei…

   Zapewne niepokoi Cię tzw. podwójne opodatkowanie, któremu podlega spółka z o.o. Jak to wygląda w praktyce? Od dochodu spółki płacimy podatek jak od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Kolejnym podatkiem jest ten od wypłacanych wspólnikom dywidend. W tym wypadku jest to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, również 19%. Oczywiście masz rację, przy 2 wspólnikach czy przy 1 – wypłacając dywidendę płacisz dodatkowo podatek PIT. Ale nie ma potrzeby wypłacać dywidendy, spółka może w inny sposób przynosić całkiem wysokie dochody wspólnikom.

   ZUS w spółce z o.o. : gdy mamy do czynienia z jednym wspólnikiem, mamy obowiązek płacić ZUS. Jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. podlega ubezpieczeniu społecznemu według zasad obowiązujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności.

   Przy dobrze zaplanowanym sposobie świadczenia pracy (kontrakty menadżerskie) w spółce z o.o. możemy uniknąć płacenia ZUS.

 • Przemek
  Opublikowany 18:00h, 13 marca Odpowiedz

  Podane powyżej liczby nie przedstawiają faktycznych korzyści finansowych. Mianowicie ubezp społeczne obniża podstawę opodatkownia a zdrowotne sam podatek. Co daje pewną ochronę podatkową. W skrócie za 2014 rok różnica miesięczna wynosi 624 zł na korzyść spółki, nie uwzględniając kosztów księgowości, więc wzrost kosztów księgowości należy uwzględnić do kwoty 624 zł (np. płacimy więcej o 200 zł to zysk na korzyść spółki wynosi 424 zł)

  • Starlit Accounting
   Opublikowany 09:29h, 25 marca Odpowiedz

   Jeżeli założymy, że działalność generuje zyski przynajmniej na takim poziomie żeby pokryć koszty związane ze składkami ZUS, to oczywiście ma Pan rację. Tworząc to porównanie przyjęliśmy jednak zasadę, że firma nie ma żadnych przychodów. Dzięki temu łatwiej nam było przedstawić różnicę w poniesionych kosztach w ujęciu miesięcznym.
   Dziękuje, że zwrócił Pan na to uwagę i zapraszamy do zadawania pytań.

 • Marcin
  Opublikowany 11:18h, 12 lipca Odpowiedz

  Z artykułu wynika, że jeżeli w spółce jest 2 wspólników to “nie trzeba płacić ZUS”.
  W związku z tym mam pytanie:
  Jestem jedynym wspólnikiem i członkiem zarządu w spółce z oo.
  Ponadto jestem jedynym wspólnikiem i dyrektorem w angielskiej spółce LTD.

  zamierzam sprzedać część udziałów polskiej spółki zoo na rzecz spółki LTD .
  W wyniku sprzedaży w polskiej spółce zoo będzie 2 wspólników. Czy w takiej sytuacji jestem również ” zwolniony z ZUS”?

  Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam,

  Marcin

  • Joanna Olczyk
   Opublikowany 13:52h, 13 lipca Odpowiedz

   Dziękuję za komentarz.
   Opisany przez Pana przypadek wymaga dokładniejszej analizy. Zapraszam do naszego biura na konsultację z ekspertem, który indywidualnie przeanalizuje zagadnienie, wyjaśni sytuację i wskaże wiążące się z nią możliwości.
   Koszt takiej konsultacji to 200zł za godzinę.
   Pozdrawiam

 • Daniel
  Opublikowany 19:42h, 13 września Odpowiedz

  Ale nie ma potrzeby wypłacać dywidendy, spółka może w inny sposób przynosić całkiem wysokie dochody wspólnikom.
  Czy mógłbym prosić o ujawnienie tych sposobów? Właśnie ta kwestia powstrzymuje mnie przed założeniem spółki lub przekształcenie obecnego biznesu w sp zoo.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Daniel

  • Joanna Olczyk
   Opublikowany 09:25h, 17 września Odpowiedz

   Dziękujemy za spotkanie w biurze Starlit. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy na nim wszystkie wątpliwości. 🙂
   Pozdrawiam

 • Radek
  Opublikowany 19:41h, 22 października Odpowiedz

  Mam pytanie. Zakladam sp. z o.o. z wspólnikiem. Ponosimy wszystkie koszty jednorazowe zalozenia spolki. Spółka nie bedzie na początku nikogo zatrudniała więc nie placimy ZUSu. I po założeniu spółki załóżmy, że do ok czerwca przyszłego roku nie będziemy mieć żadnego przychodu. Nie wystawimy żadnej faktury ani nie wykonany żadnego zlecenia. Nie kupimy również nic na rzecz spółki.
  Czy musimy w tym czasie ponosić koszty księgowości, rozliczenia rocznego i sprawozdania finansowego ? Oraz czy musimy tworzyć i ponosić koszt stworzenia planu kont i rachunkowości?

  • Starlit Accounting
   Opublikowany 11:25h, 10 listopada Odpowiedz

   W tym czasie trzeba składać deklaracje VAT (jeżeli jest się VATowcem). Trzeba również zrobić rozliczenie roczne i złożyć sprawozdanie finansowe, dlatego warto założyć spółkę w dobrym momencie – tak, żeby przedłużyć rok obrotowy.

   Co do kosztów polityki rachunkowości i zakładowego planu kont: są to dokumenty wymagane ustawą o rachunkowości. Powinny być stworzone w momencie powstania spółki.

   Jeżeli chodzi o księgowość: gdy nie ma żadnych, operacji biuro powinno zaproponować Państwu bardzo atrakcyjną ofertę. Zapraszamy do kontaktu. 🙂

 • Nowa
  Opublikowany 14:19h, 09 listopada Odpowiedz

  Witam,
  Planuję założyć własną działalność w formie spółki zoo. Wiem, że charakteryzuje się to obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Koszt zlecenia takich usług w zewnętrznym biurze rachunkowym jest spory i przynajmniej na początku chcielibyśmy go uniknąć, dlatego zwracam się z pytaniem:
  Czy istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia ksiąg firmy, bez zatrudniania księgowego i bez współpracy z biurem rachunkowym? Czy można korzystać z oprogramowania do księgowości? Ważną informacją, jest fakt, że nie posiadamy uprawnień (wspomnianych w ustawach) do prowadzenia księgowości

  • Starlit Accounting
   Opublikowany 14:32h, 10 listopada Odpowiedz

   Dzień dobry,

   od tego roku nie ma obowiązku posiadania uprawnień – księgowość może prowadzić każdy. Warto jednak zauważyć, że osoba prowadząca księgowość ponosi odpowiedzialność związaną ze sporządzaniem prawidłowych rozliczeń.

   Proszę też pamiętać o obowiązku stworzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont na początku istnienia spółki. W naszej ofercie można znaleźć bardzo korzystne rozwiązania dla nowo powstającej firmy – zapraszamy do kontaktu. 🙂

 • Stasia
  Opublikowany 21:46h, 25 grudnia Odpowiedz

  * nowo powstającej

  • Starlit Accounting
   Opublikowany 10:44h, 04 stycznia Odpowiedz

   Dziękujemy za komentarz i wnikliwą lekturę! 🙂

 • Paweł
  Opublikowany 11:43h, 03 marca Odpowiedz

  Witam.

  Jestem właścicielem firmy budowlanej (Działalność jednoosobowa) i też jestem prezesem spółki z o.o. (dwie oddzielnie działające firmy) i pytanie brzmi następująco.

  Czy moja firma może zostać podwykonawcą spółki w której jestem prezesem zarządu ?

  Pozdrawiam.

  • Joanna Olczyk
   Opublikowany 10:59h, 07 marca Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Dziękujemy za przesłanie zapytania.

   Z zasady prawo nie wyklucza możliwości tego typu transakcji. Natomiast warto przeanalizować zdarzenia handlowe pod względem ich zasadności oraz ewentualnych zarzutów organów kontrolujących, a także konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych.

   Jednak każdą sytuację należy przeanalizować indywidualnie, dlatego też zachęcam do skorzystania z konsultacji z naszym doradcą podatkowym, który przeanalizuje Pańską sytuację i udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania.

   W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

   Joanna Olczyk

 • Tomek
  Opublikowany 18:34h, 19 marca Odpowiedz

  Dlaczego opłata notarialna przy sp. z o.o. w trybie tradycyjnym wynosi aż 600 zł, skoro taksa notarialna przy kapitale zakładowym 5000 zł to ok. 200 zł?

  • Joanna Olczyk
   Opublikowany 10:56h, 07 kwietnia Odpowiedz

   Dziękuje za komentarz J Podana przez nas cena 600zł to przybliżona kwota, która zależy od ilości wypisów aktu notarialnego. Składa się na nią kilka pozycji:
   21,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
   160,00 zł + 23% VAT, czyli 196,80 zł – taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego,
   240,00 zł – taksa notarialna netto za sporządzenie 3 wypisów aktu notarialnego dla Spółki + VAT,
   24,60 zł – koszt sporządzenie wzoru podpisu Prezesa Zarządu Spółki (nieobowiązkowe). 
   Mam nadzieję, że moja pomoc okazała się pomocna J W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu lub odwiedzenia naszego biura.

 • Jankes
  Opublikowany 14:59h, 22 marca Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Czy współwłaściciel spółki z.o.o. musi figurować w KRS, z racji bycia udziałowcem i czy dyskwalifikuje go to z rejestracji się KRUS zamiast ZUS, jeżeli posiada odpowiednią ilość ziemi rolnej.
  Pozdrawiam

  • Joanna Olczyk
   Opublikowany 09:58h, 07 kwietnia Odpowiedz

   Dzień dobry. Bardzo dziękuję za komentarz. Jeżeli udziały współwłaściciela spółki nie przekraczają 10% to nie musi on figurować w KRS
   I nie ma to nic wspólnego z KRUS 🙂

 • Ania
  Opublikowany 10:49h, 11 listopada Odpowiedz

  Dzień dobry, jestem zatrudniona w firmie X i tam mam opłacane składki ZUS, itd. Planuje równolegle utworzyć spółkę Z O.O. jednoosobową (jednoosobowy zarząd, jeden wspólnik). Jak w takim przypadku wyglądają koszty ZUSu?

  • Starlit
   Opublikowany 11:38h, 20 listopada Odpowiedz

   Dzień dobry. Bardzo dziękuję za komentarz.
   Zapraszam do naszego biura na konsultację.

Skomentuj